Language Coaching by Galina Cholakova

Вашият Language Coach

Първия в България сертифициран и акредитиран Professional Neurolanguage® Coach & Licensed Trainer, ученичка на Rachel Mari Paling и акредитиран Кеймбридж преподавател по английски език за възрастни

  • Professional Neurolanguage ® Coaching Certification
  • Efficient Language Learning, 02.2020
  • Advanced Neurolanguage ® Coaching Certification
  • Efficient Language Learning, 2019
  • Neurolanguage ® Coaching Certification
  • Efficient Language Learning, 2018
  • CELTA, (Certificate in English Language Teaching to Adults)
  • Cambridge English Language Assessment, 2012
Към началото