Women4Еducation_Galina Cholakova_(Forbes)

Нежната власт, Women4Education – интервю с Галина Чолакова в списание Forbes

„Щастлива съм, че съм част от проекта Нежната власт Women4Education. Благодаря на Forbes България за поканата!“

Галина Чолакова използва Neurolanguage® Coaching Метода (Us And European Trademark Rachel M Paling), за да помага на клиентите си да учат по-ефективно. Методът е подходящ за обучи­тели във всякакви сфери, както и например за HR специалисти, които трябва да мотивират служителите си или да въвеждат новопостъпи­ли хора в работата на компанията. Той е под­ходящ и за всички, които искат да се научат да комуникират по-добре в професионалния и лич­ния си живот. Имаме програма за деца, в която им помагаме да са по-любопитни и мотивирани, както и програма за родители, благодарение на която се научават да комуникират по-добре с децата си и да им помагат в училище.

Към началото