Юлия Мичева сертифициран преподавател NeuroHearh Educator Coaching

Юлия Мичева – сертифицирана по програмата NeuroHearh Educator Coaching

ЗДРАВЕЙТЕ!

Казвам се Юлия Мичева и съм сертифицирана по програмата NeuroHearh Educator Coaching за преподаватели от всякакви дисциплини. През пролетта на 2021 г. преминах курс, който е акредитиран от ICF (Международната федерация по коучинг).

Имам 34 години стаж като учител по математика в прогимназиален етап (5 – 7 клас). През годините търсех причината за слабата мотивация на учениците да учат. Благодарна съм на преподавателя си в този момент, Галина Чолакова, за предоставената възможност да разбера децата и да ги подкрепя в тяхното обучение.

Като дългогодишен учител имам опит и изграден стил в разнообразното, атрактивното и всеобхватното представяне на знанието. Познавам възрастовите особености на децата и учебните програми по математика на МОН и това ми дава възможност да обяснявам знанието, съобразявайки се с нивото на учениците. 

Областта, в която съм най-силна, е геометрията. Този дял от математиката развихря въображението, а решаването на геометрична задача е като търсене на изхода на лабиринт, в който трябва да се ориентираш по дадените в условието на задачата знаци. 

Интересувам се много и от връзката на математиката с другите науки и живота изобщо. Математиката не е самоцелна наука. Тя е част от ежедневието и се използва постоянно. Тя е отношение към света и към себе си.   

Сега, когато мога да използвам инструментите на коучинга, имам възможността да подкрепя всяко дете, което се плаши от математиката и я мисли за скучна или много трудна, да преодолее тези препятствия и да погледне на нея като безценно богатство.

За контакт с г-жа Юлия Мичева:
Тел.: 0893513453
E-mail: yuliamicheva@gmail.com

Към началото